Vuxna läser allt mindre för sina barn och detta projekt vill förespråka läsningen som en del i barn språkutveckling och för relationsbyggande mellan barn och vuxna. Projektets intention är att berätta en historia för barn och deras vuxna genom bild och text. Den är också att undersöka hur ett utforskande arbetssätt kan se ut i ett bilderboksskapande och om det kan göra resultatet mer genuint. Under processen har bildspråk och dramaturgi sakta tagit form. Val av teknik, tematik och estetik diskuteras och testas. Resultatet är en berättelse om att drömma om ett eget rum där karaktärerna är barn i form av skelett. Berättelsen visar också på en syskonrelation och vikten av att ibland få vara helt själv.
Adults read less and less for their children and this project wants to advocate reading, as part of children's language development and for building relationships between children and adults. The intention of the project is to tell a story to children and their adults through pictures and words. It is also to investigate what an exploratory approach can look like in a picture book process and whether it can make the result more genuine. During the process, imagery and dramaturgy have slowly taken shape. Choices of technique, themes and aesthetics are discussed and tested. The result is a story about dreaming of your own room, where the characters are children in the form of skeletons. The story also shows a sibling relationship, and how important it is to sometimes just have your own space.
Back to Top